Ви є тут

Досвід використання ікт та можливостей мережі Інтернет у вихованні дітей та учнівської молоді

Я мислю, а відтак — існую! Я дію, а відтак — живу!

Та, якщо, хоч на мить засну я —життя уже не здожену…

Відстану, лишусь на узбіччі і втрачу все, чого досяг,

Загублю все, що накопичив, і зрозумію, що застряг… 

Леся Пушня 
Ще Кант підкреслював, що школа повинна жити за законами майбутнього. Тому головне уміння, яким потрібно озброїти учнів – стає вміння самостійно знаходити й опрацьовувати інформацію, здобувати освіту впродовж усього життя, генерувати нові ідеї. Робота учнів і вчителя з інформаційними носіями, уміння оперативно знайти необхідні відомості, проаналізувати їх та використати у навчально-виховному процесі – усе це стає нині одним із основних видів самостійної пізнавальної діяльності учнів під час навчання в ліцеї.

«Від творчого вчителя до творчого учня через особистісно орієнтоване навчання і виховання» - під таким девізом успішно працюють учителі нашого ліцею. Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій та вільний доступ до ресурсів мережі Інтернет створили сприятливі умови для роботи творчого педагога та навчання і виховання творчого учня. Використовуючи на уроках різні можливості ІКТ (ППЗ, електронні презентації, флеш-презентації, мережу Інтернет) учителі, навчаючи, виховують інформаційну культуру школярів, зацікавленість предметом, бажання пізнавати нове.

Використовуючи можливості мережі Інтернет, учні мають змогу віртуально відвідувати найкращі музеї світу, брати участь у різних освітніх проектах, конкурсах, олімпіадах, виставках, а також збагачувати свої знання, відшуковуючи цікаву пізнавальну інформацію та дистанційно вивчаючи теми різних предметів. Все це виховує в них естетичний смак, пізнавальну активність, інформаційну обізнаність, бажання вчитися.

Для роботи з творчо обдарованими дітьми, використовуючи комп’ютерну техніку, проводимо тренінги, діагностування на виявлення здібностей учнів. Виховуємо професійну обізнаність, залучаючи працівників районного центру зайнятості, які використовуючи діагностування за допомогою спеціальних комп’ютерних програм, націлюють учнів на вибір тієї чи іншої професії.

Також, зусиллям учителів і учнів за допомогою програмного забезпечення було створено фотоісторію школи, презентацію її діяльності, інформаційний буклет нашого навчального закладу. Творча група лідерів учнівського самоврядування щомісячно видає газету, в якій висвітлює життя шкільної родини. Відзначаючи визначні дати нашої держави та під час проведення предметних тижнів за допомогою комп’ютерної техніки готуємо тематичні виставки, цікаві газети, презентації. 

Батьки учнів мають змогу долучитися до виховного процесу за допомогою мережі Інтернет, відвідуючи веб-сайт школи, спілкуючись через мережу з педагогами нашого закладу, ознайомлюючись із успіхами своїх дітей. 

Таким чином, використання ІКТ та можливостей мережі Інтернет у нашій школі дає можливість будувати нові стосунки між учнем та вчителем на гуманістичних засадах, сприяє вихованню творчої особистості, мотивує і спонукає учнів до навчально-виховної діяльності.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer