Ви є тут

Стовпчасті та секторні діаграми, їх об’єкти і властивості. Створення та форматування стовпчастих і секторних діаграм у середовищі табличного процесора. Аналіз даних, поданих на діаграмі. Опрацювання числових даних за алгоритмом.

Урок № 18

  7 клас

Тема. Стовпчасті та секторні діаграми, їх об’єкти і властивості. Створення та форматування стовпчастих і секторних діаграм у середовищі табличного процесора. Аналіз даних, поданих на діаграмі. Опрацювання числових даних за алгоритмом.

Мета:

навчальна: ознайомити учнів з типами діаграм у середовищі табличного процесора MS Excel; навчити будувати стовпчасті та секторні діаграми;

розвивальна: розвивати аналітичне мислення, пам’ять та увагу;

виховна: виховувати зосередженість, вміння активно сприймати новий матеріал.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання та наочність: ПК, із встановленими ОС і Microsoft Office Excel, картки з практичними завданнями.

Хід уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Перевірка домашнього завдання. Актуалізація знань учнів.

Вправа «Продовж речення».

Табличний процесор MS Excel – це прикладна програма, яка призначена для … (опрацювання даних, поданих у таблицях).

Об’єктами табличного процесора є … (книга, аркуш, таблиця, рядок, стовпець, клітинка, діапазон, діаграма та інші).

 Формула в MS Excel – це … (вираз, який задає порядок обчислення в електронній таблиці).

 Функції в MS Excel поділяються на такі категорії: … (математичні, статистичні, логічні, текстові, фінансові та інші).

Прикладами статистичних функцій є функції … (середнє значення, min, max …).

Функція сума SUM є прикладом … (математичних функцій).

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

В різних ситуаціях фахівця можуть цікавити як самі числа,  показані в таблиці, так і тенденції у їх зміні, які показують діаграми. Отже, діаграми призначені для графічного відображення числових даних.

За допомогою діаграм, на яких зображені зміни у виробництві, аналізують економічний стан на підприємстві. Аналіз такої інформації дає можливість прийняти правильне рішення  і підвищити конкурентну здатність продукції, яка виробляється, зробити її дешевшою і якіснішою.

В електронну таблицю вмонтовані спеціальні засоби, що носять назву ділової графіки,  які дозволяють зобразити табличні дані у графічному вигляді.

 

ІV. Вивчення нового матеріалу

Діаграми служать для графічного представлення даних на листі.

 Діаграма – це графічне зображення, у якому числові дані подаються геометричними фігурами.

Діаграми в Excel будуються на основі даних, поданих в електронній таблиці.

В Excel 2007 можна побудувати діаграми одинадцяти типів: стовпчаста, лінійчата, секторна, гістограма, з областями, точкова, біржова, поверхнева, кільцева, бульбашкова, пелюсткова. Кожний із цих типів діаграм має кілька видів.

Щоб побудувати діаграми потрібно виділити клітинки, вміст яких ви хочете побачити на діаграмі або підписів на осях координат, а потім вибрати вкладку Вставлення і в групі Діаграми (рис. 1)  вибрати потрібний тип діаграми та вид. Або відкрити вікно Вставлення діаграми (рис. 2) вибором кнопки відкриття діалогового вікна  цієї самої групи.

  

Рис. 1. Група Діаграми вкладки Вставлення

Рис. 2. Вікно Вставлення діаграми

Діаграми можна розміщувати прямо в аркуші поряд з даними, котрі використовувались для побудови діаграми. Такі діаграми називаються впровадженими. Крім того, діаграма може займати в книзі окремий лист, який називається діаграмним листом.

Незалежно від того, яким чином була створена діаграма, вона завжди зв'язана з даними листа. При зміні даних діаграма буде автоматично оновлюватися.

7 класі ми будемо вивчати тільки стовпчасті та секторні діаграми.

Стовпчасті діаграми.

Стовпчасті діаграми доцільно створювати тоді, коли потрібно порівняти значення кількох наборів даних, графічно зобразити відмінності значень одних наборів даних порівняно з іншими, показати зміни даних з плином часу. Дані (зазвичай) відображаються у вигляді прямокутників.

До типу діаграм Стовпчаста належать такі види: гістограма, об’ємна гістограма, циліндричні діаграми, конічні діаграми, пірамідальні діаграми. 

 Приклад даних та готової діаграми:

Секторні діаграми.

Секторні діаграми доцільно використовувати тоді, коли потрібно відобразити частини одного цілого, порівняти співвідношення частин і частин до цілого. Дані відображаються у вигляді секторів круга.

До типу діаграм Секторна належать плоскі та об’ємні секторні діаграми.

 Приклад даних та готової діаграми:

Об'єкти діаграм в Excel 2007.

Розглянемо основні об’єкти діаграми (Рис. 3).

Рис. 3. Об’єкти діаграми

  1. Назва діаграми;
  2. Область діаграми;
  3. Легенда;
  4. Назви осей;
  5. вісь Х (вісь категорій);
  6. Вісь Y (вісь значень);
  7. Область побудови діаграми;
  8. Ряд даних.

V. Закріплення знань.

а)  Вправа «Продовж речення».

Діаграма ЕТ –  це … (графічне зображення, у якому числові дані подаються у вигляді геометричних фігур).

Для  побудови  діаграм можна  використати  дані, … (які  знаходяться  в несуміжних комірках або діапазонах).

Можливі такі  види  розміщення  діаграм: … (на  окремому  аркуші,  на поточному аркуші).

б) Практичне завдання.  Інструктаж з техніки безпеки.

Завдання 1.

Побудуйте стовпчасту діаграму кількості учнів 7 класів нашої школи. Збережіть книгу у власній папці у файлі з іменем Стовпчаста діаграма.xlsx.

Завдання 2.

Створіть таблицю та побудуйте секторну діаграму для зображення співвідношення хлопчиків і дівчат вашого класу. Збережіть книгу у власній папці у файлі з іменем Секторна діаграма.xlsx.

Фізкультхвилинка

Учні виконують вправи для очей, рук і корпуса, рекомендовані під час роботи з комп’ютером.

VІ. Рефлексія. «Рефлексивний ланцюжок».

Вчитель починає вправу з вислову:  «Сьогодні на уроці я …». Учні по черзі доповнюють речення, за умови що повторювати сказане іншими не можна. Таким чином «утворюється» рефлексивний ланцюжок.

VІІ. Домашнє завдання.

Прочитати дану тему у підручнику. Опрацювати записи у зошиті.

VІІІ. Підсумок уроку.

Отже, на цьому уроці ми з вами дізналися про діаграми та їх типи, розглянули основні об’єкти діаграм. Навчилися будувати стовпчасті та секторні діаграми. Оцінювання учнів.

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer