Ви є тут

Тема: Поняття електронної таблиці. Табличні процесори, їх призначення. Середовище табличного процесора.

Клас: 7                                                           Дата: ________________                     Тема: Поняття електронної таблиці. Табличні процесори, їх призначення. Середовище табличного процесора.

Цілі:

навчальна: ознайомити учнів з основними поняттями електронних таблиць, розповісти про можливості використання електронних таблиць, ввести поняття «табличний процесор» і «електронна таблиця», розглянути призначення табличного процесора; ознайомити із середовищем табличного процесора; сформувати поняття: комірка, рядок, стовпчик, адреса комірки, діапазон комірок, аркуш, книга;

розвивальна: сприяти всебічному розвитку особистості, розвивати пізнавальні інтереси, логічне мислення та креативність;

виховна: виховувати інформаційну культуру, дисциплінованість, дбайливе ставлення до комп’ютерної техніки.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання, наочність: проектор, комп’ютери, підручник.

Програмне забезпечення: програми Microsoft Excel, ОС Windows.

Структура уроку

 1. Організаційний момент (1 хв.)
 2. Актуалізація опорних знань (6 хв.)
 3. Оголошення теми уроку, мотивація навчальної діяльності (1 хв.)
 4. Сприймання та усвідомлення учнями нового навчального матеріалу (15 хв.)
 5. Фізкультхвилинка (1 хв.)
 6. Закріплення нового навчального матеріалу (3 хв.)
 7. Формування вмінь та навичок (14 хв.)
 8. Підведення підсумків уроку (2 хв.)
 9. Домашнє завдання (1 хв.)
 10. Оцінювання роботи учнів (1 хв.)

 

Хід уроку

  І. Організаційний момент.

 •   привітання
 • перевірка присутності учнів
 • перевірка готовності учнів до уроку

 

ІІ. Актуалізація опорних знань

 1. Де вам траплялися дані, що подані у вигляді таблиці? Наведіть приклади таблиць.
 2. Які ви знаєте об'єкти вікна текстового процесора Word? Поясніть призначення кожного з них.
 3. Які засоби використовуються для навігації в текстовому процесорі?
 4. Які розширення текстових файлів ви знаєте?

 

ІІІ. Оголошення теми уроку, мотивація навчальної діяльності.

На сучасному етапі розвитку суспільства технології обробки інформації часто приводять до того, що виникає потреба подання даних у вигляді таблиць. Наприклад, турнірна таблиця чемпіонату України  футболу, розклад рухів поїздів, розклад уроків, класний журнал, тощо. Різноманітні фінансові документи теж мають вигляд таблиць. Для спрощення роботи з таблицями людина створила електронні таблиці, завдяки чому ми з вами можемо економити свій час.

Запишемо тему уроку: «Поняття електронної таблиці, Табличні процесори, їх призначення. Середовище табличного процесора»

 Електронні таблиці завжди стануть вам у пригоді.

Вивченню даної будуть присвячені наступні 9 уроків, на яких ми будемо виконувати різноманітні практичні завдання й роботи. У результаті ви повинні навчитися працювати у середовищі табличного процесора.

 

ІV. Сприймання та усвідомлення учнями нового навчального матеріалу

1.Електронні таблиці: призначення та функції.

 Електронні таблиці (табличні процесори) – це прикладне програмне забезпечення спільного призначення, яке використовується для обробки даних, представлених у табличній формі. Електронна таблиця (ЕТ) дозволяє зберігати в табличній формі велику кількість вхідних даних, результатів, а також зв’язків (алгебраїчних і логічних співвідношень) між ними. При зміні вхідних даних всі результати автоматично перераховуються і заносяться в таблицю. Такі таблиці можна переглядати, змінювати, записувати на носії зовнішньої пам’яті для зберігання, роздруковувати на принтері.

Таблиця – це форма організації даних по рядкам і стовпцям.

ЕТ – комп’ютерний еквівалент звичайної таблиці.

Табличний процесор – це комплекс програм, призначений для створення і обробки електронних таблиць.

В комірках таблиці можуть бути записані данні різних типів: текст, дати, числа, формули та ін..

Головна перевага ЕТ – можливість миттєвого перерахунку усіх даних, пов’язаних формульними залежностями, при зміні значення будь-якого компоненту таблиці.

Ідея створення електронних таблиць виникла досить давно – в 1979 р. Перша електронна таблиця була призначена для раціональних економічних обчислень і не відрізнялась різноманітністю функцій. Час йшов, один табличний процесор змінював інший, більш досконалий і в наш час найбільш популярним став табличний процесор Excel, розроблений компанією Microsoft.

Функції табличних процесорів:

 • Створення і редагування ЕТ, оформлення та друк ЕТ;
 • Створення багатотабличних документів, об'єднаних формулами;
 • Побудова діаграм, їхня модифікація й розв'язання задач різними методами;
 • Робота з ЕТ як із базами даних (сортування, вибірка за запитом);
 • Створення підсумкових і зведених таблиць;
 • Розв'язання задач типу "Якщо" шляхом підбору параметрів;
 • Розв'язання оптимізаційних задач;
 • Статистичне опрацювання даних та інше.

 

Документ електронної таблиці називається робочою книгою. У кожному документі може розміщуватися від 1 до 255 таблиць – робочих аркушів. Документ Excel зберігається у файлі з будь-яким ім’ям і розширенням .xls.

2. Запуск програми MS Excel. Основні елементи вікна програми.

Для запуску необхідно виконати команди Пуск > Всі Програми > Microsoft Office >  Microsoft Excel.

Після запуску перед нами з’явиться вікно електронної таблиці.

Давайте розглянемо основні елементи вікна (пояснення  елементами демонстрування).

Основними елементами робочого вікна є:

 • Рядок заголовка (у ній вказується ім'я програми) з кнопками керування вікном програми і вікном документа (Згорнути, після розгортання або Розгорнути на весь екран, Закрити).
 • Рядок основного меню (кожен пункт меню являє собою набір команд, об'єднаних загальною функціональною спрямованістю), вікно для пошуку довідкової інформації.
 • Панелі інструментів.
 • Рядок формул, що містить в якості елементів полі.
 • Робоча область (активний робочий лист).
 • Смуги прокручування (вертикальна і горизонтальна).
 • Набір ярликів для переміщення між робочими аркушами.
 • Рядок стану.

ЕТ складається із горизонтальних полос – рядків і вертикальних полос – стовпців. На перетині рядка і стовпця знаходиться комірка. Декілька суміжних комірок – це діапазон комірок. Комірка, виділена рамкою, є поточною коміркою. Кожен об’єкт електронної таблиці має свою адресу. Адреса рядка (ім’я, назва) – це число від 1 до 65 536, адреса стовпця (ім’я, назва) – буква латинського алфавіту (всього може бути 256 стовпців, напр. A, B, C). Адреса комірки складається з імені стовпця та імені рядка (напр. A1, F123, AC7). Адреса діапазону складається з координат протилежних кутів.

Усі команди використовуються тільки для поточної комірки (діапазону комірок).

3. Об’єкти табличного процесора

Робота з підручником (с. 102)

Демонстрування на екрані проектора.

V. Фізкультхвилинка

Виконання комплексу вправ для зняття напруги з м’язів шиї

 

VІ. Закріплення нового навчального матеріалу

Опитування:

 1. Назвіть основні сфери застосування електронних таблиць.
 2. Які можливості електронних таблиць ви знаєте?
 3. Які вам відомі елементи головного вікна Excel?
 4. Назвіть основні об’єкти електронної таблиці.
 5. Яка комірка називається активною?
 6. Як утворюється адреса комірки?

 

VІІ. Формування вмінь та навичок

Робота за комп’ютером

 1. Повторення правил безпечної поведінки за комп’ютером.
 2. Інструктаж учителя.
 • підручник ст. 104-105
 1. Робота за комп’ютерами.

Виконання комплексу вправ для зменшення напруги з очей.

 

VIІІ. Підсумки уроку

Рефлексія

1. Що нового ви сьогодні дізналися?

2. Чого навчилися?

3. Чи виникали труднощі?

 

ІХ. Домашнє завдання

Підручник § 4.1 (Й.Я. Ривкінд «Інформатика 7»)

 

Х. Оцінювання роботи учнів

Виставлення оцінок, мотивування їх.

 

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer