Ви є тут

Вимоги щодо ведення та перевірки

Положення

про вимоги щодо ведення та перевірки

зошитів з математики в загальноосвітніх навчальних закладах

 

I.  Загальні положення

 Дане Положення розроблено на підставі листа МОН України №1/9-529 від 27.12.2000р «Орієнтовні вимоги до виконання письмових робіт і перевірки зошитів з природничо-математичних дисциплін у 5-11 класах», наказу МОН України №371 від 05.05.2008р. «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти».

Порядок перевірки письмових робіт учителями

Зошити учнів, в яких виконуються класні та домашні роботи,
перевіряються:

•        з математики в 5 та 6 класах - один раз на тиждень у кожного учня (кількість перевірених робіт - не менше однієї на вибір вчителя);

•        в   7-9   класах   -   один   раз   на   два  тижні   у   кожного   учня (кількість перевірених робіт - не менше двох на вибір вчителя);

•        в   10-11    класах   -   один   раз   на   місяць  у   кожного   учня (кількість перевірених робіт - не менше двох на вибір вчителя).

Вчителі не повинні обмежуватись лише власною перевіркою виконання учнівських робіт, а мають практикувати самоперевірку, взаємоперевірку, формуючи тим самим в учнів потребу здійснювати самоконтроль.

Вчитель також може перевіряти і оцінювати частину письмової роботи (задачу, вправу, побудову графіка тощо).

Оцінка за ведення зошитів з математики виставляється до класного журналу наприкінці вивчення кожної теми, але не менше, ніж один раз на місяць. До уваги береться наявність і правильність виконання класних і домашніх робіт, оцінки за поточну перевірку зошитів, охайність ведення зошитів.

Всі види контрольних робіт з математики перевіряються у всіх учнів.

  Перевірка контрольних робіт учителем здійснюється в термін до наступного уроку.

У роботах, що перевіряються, вчитель позначає і виправляє допущені помилки, керуючись наступним:

 

•        при перевірці зошитів і контрольних робіт з математики тільки підкреслює і виправляє допущену помилку.

•        підкреслення і виправлення помилок здійснюється вчителем лише червоними чорнилами;

•        при виставленні балу за роботу вчитель керується критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів відповідно до наказу МОН України №371 від 05.05.2008р. «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти».

 Результати контрольних, самостійних робіт обов'язково заносяться  до класного журналу.

За класні і домашні письмові роботи в журнал виставляються бали на вибір учителя.

Після перевірки письмових робіт (контрольних робіт з різнорівневими завданнями, контрольних робіт у тестовій формі, комбінованих контрольних робіт) в контрольних зошитах проводиться корекційна робота.

 

Порядок перевірки письмових робіт

Зошити для навчальних аудиторних і домашніх робіт з української мови перевіряють двічі на місяць.

Зошити для навчальних аудиторних і домашніх робіт з української та світової (зарубіжної) літератур перевіряють раз на місяць.

Оцінки за ведення зошитів з української мови, української та світової (зарубіжної) літератур виставляють один раз на місяць окремою колонкою в журналі без дати і враховують як поточну до найближчого тематичного оцінювання.

Виставляючи оцінку за ведення зошита з мови чи літератури, слід ураховувати такі критерії:

·         наявність різних видів робіт;

·         грамотність (якість виконання робіт);

·         охайність;

·         уміння правильно оформляти роботи (дотримання вимог орфографічного режиму).

Виставляючи оцінку за ведення зошита з літератури (української чи світової (зарубіжної), викладач обов’язково перевіряє кілька робіт з метою виставлення аргументованої, об’єктивної оцінки, але кількість цих робіт визначає на власний розсуд (не менше двох на місяць).

Ведення зошитів з української мови та літератури й світової (зарубіжної) літератури оцінюється оцінкою від 1 до 12 балів

Вимоги до виконання і перевірки письмових робіт з іноземних мов

Для виконання всіх видів навчальних робіт з іноземної мови рекомендовано мати один зошит. Для виконання тематичних підсумкових, контрольних робіт бажано завести окремі зошити. У зошитах перевіряються найбільш значимі роботи, але з таким розрахунком, щоб один раз на місяць  перевірялись роботи всіх студентів.

Наявність словників перевіряється один раз на семестр. Викладач виправляє помилки і ставить підпис та дату перевірки.

Результати перевірки зошитів виставляються до журналу один раз на місяць у графу без дати і враховуються при виставленні тематичного оцінювання.

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer